Termíny zasedání

VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018 - 2022

Termíny zasedání ZMH v roce 2018

ustavující ZMH - 05.11.2018

2. zasedání ZMH - 03.12.2018

3. zasedání ZMH - 17. 12.2018

Zasedání jsou veřejná.
Program je vždy nejpozději 10 dnů před konáním zasedání zastupitelstva vyvěšen na elektronické úřední desce.