Podatelna

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Magistrát města Havířova (dále „MMH“)

INFORMACE o provozu podatelny MMH a o podmínkách přijímání dokumentů.

v rozsahu § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby:

 1. Adresa podatelny MMH:

  Havířov, statutární město Svornosti 86/2 736 01 Havířov-Město

  Tato adresa slouží pro doručování dokumentů v analogové podobě i dokumentů v digitální podobě.

 2. Úřední hodiny podatelny MMH:

  Pondělí 7:30 – 17:00 hodin
  Úterý 7:30 – 14:00 hodin
  Středa 7:30 – 17:00 hodin
  Čtvrtek 7:30 – 14:00 hodin
  Pátek 7:30 – 14:00 hodin
 3. Elektronická adresa podatelny MMH:

  posta@havirov-city.cz

  Na této elektronické adrese jsou přijímána elektronická podání podepsaná elektronickým podpisem (podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce).

  Pokud je elektronický podpis neplatný, elektronické podání bude dále zpracováváno, jako by nebylo podepsáno.

 4. Identifikátor datové schránky:

  7zhb6tn

 5. Další možnosti elektronické komunikace:

  e-mail zaměstnance MMH

  E-mailovou je možno vytvořit: primeni.jmeno@havirov-city.cz
  Kontakty na zaměstnance MMH: https://www.havirov-city.cz/kontakty-vse
 6. Přehled podporovaných datových formátů dokumentů v digitální podobě:

  • *.TXT Obecný text
  • *.HTM, *.HTML Hypertextový dokument
  • *.RTF Rich text format
  • *.DOC Dokument Microsoft Word
  • *.XLS Sešit Microsoft Excel
  • *.PDF Portable Document Format-Adobe acrobat
  • *.GIF Graphics Interchange Format
  • *.JPG, *.JPEG Joint Photographic Experts Group
  • *.TIF Tagged Image Format File

  Technické parametry:
  ve velikosti do 10 MB (dokument vč. příloh)

 7. Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých podatelna MMH přijímá dokumenty v digitální podobě:

  CD, DVD, USB FLASH

 8. Postup v případě zjištění závad u přijaté datové zprávy:

  Datová zpráva, u které byl zjištěn chybný datový formát, nekompatibilní počítačový program nebo byla překročena velikost datové zprávy, není dále zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit adresu odesílatele, je na tuto adresu datová zpráva vrácena se sdělením o zjištěné vadě vč. návrhu na odstranění této vady. Nepodaří-li se vadu dokumentu odstranit, dokument se dále nevyřizuje.

  Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není dále zpracovávána. Pokud lze z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu. Datová zpráva nebude podatelnou MMH přijata a bude neprodleně odstraněna.

 9. Postup v případě zjištění vad u přijatého dokumentu v analogové podobě:

  Pokud lze zjistit odesílatele a jeho kontaktní údaje, jsou mu neúplné nebo poškozené dokumenty v analogové podobě vráceny s návrhem postupu odstranění vady. Nepodaří-li se vadu dokumentu odstranit, dokument se dále nevyřizuje.

Aktualizováno: k datu 1.7.2017