Odbor sociálních věcí

Urbancová Bernarda, Ing. vedoucí odboru sociálních věcí 596 803 150
Backová Petra sekretářka odboru sociálních věcí 596 803 149
Gelačáková Marie spisový uzel OSV 596 803 141
Páclová Milada, Mgr. vedoucí oddělení SPOD 596 803 456
Bernatíková Adriana, Bc. sociální pracovnice SPOD 596 803 471
Bigajová Ivana, Mgr. sociální pracovnice SPOD 596 803 461
Búšová Jana, Bc. sociální pracovnice SPOD 596 803 178
Čopianová Renáta, Bc., DiS. sociální pracovnice SPOD 596 803 454
Folwarczná Hana, Mgr. sociální pracovnice SPOD 596 803 452
Gulová Romana, DiS. sociální pracovnice SPOD 596 803 470
Hakalová Lenka, Mgr. sociální pracovnice SPOD 596 803 459
Hanáková Tereza, Mgr. sociální pracovnice SPOD 596 803 463
Karosková Zuzana, Bc. sociální pracovnice SPOD 596 803 469
Kotrlová Lenka, Bc., DiS. sociální pracovnice SPOD 596 803 453
Krupičková Petra, Bc. sociální pracovnice SPOD 596 803 460
Kubíčková Marie sociální pracovnice SPOD 596 803 467
Lišková Ivana, Bc. sociální pracovnice SPOD 596 803 464
Malerzová Šárka, Bc., DiS. sociální pracovnice SPOD 596 803 466
Ondráčková Dagmar sociální pracovnice SPOD 596 803 457
Rzymanová Lucie, Mgr. sociální pracovnice SPOD 596 803 451
Sedlaříková Lenka, Bc., DiS. sociální pracovnice SPOD 596 803 458
Tomisová Jarmila, Mgr. sociální pracovnice SPOD 596 803 468
Vrchovská Petra, Bc. sociální pracovnice SPOD 596 803 472
Zárubová Andrea, Mgr. sociální pracovnice SPOD 596 803 462
Baronová Daniela, Bc., DiS. kurátor pro mládež 596 803 465
Čížková Světlana, Mgr. kurátor pro mládež 596 803 455
Ševečková Renata, Bc. kurátor pro mládež 596 803 482
Urbanková Xenie, Bc., DiS. kurátor pro mládež 596 803 450
Zielezníková Ivana, Mgr. kurátor pro mládež 596 803 483
Břízová Yveta, Ing. vedoucí oddělení sociálních služeb 596 803 154
Banotová Iveta, DiS. sociální pracovnice, kurátor pro dospělé 596 803 170
Danihel Pavol rómský asistent 596 803 145
Fabiánová Soňa, Mgr. sociální pracovnice 596 803 142
Hájíčková Šárka, Bc. sociální pracovnice 596 803 143
Jedličková Pavlína, Bc. sociální pracovnice 596 803 146
Kácalová Lucie, Bc. veřejné zakázky, problematika zdravotnictví 596 803 139
Kalivodová Lenka Domy s pečovatelskou službou, bezbariérové byty 596 803 159
Kolarzová Martina, Bc., DiS. sociální pracovnice 596 803 146
Kotulová Jana, Ing. sociální pracovnice 596 803 171
Koziorek Radim, Mgr. sociální pracovník, kurátor pro dospělé 596 803 170
Krygielová Šárka, Bc. sociální pracovnice 596 803 144
Kubíčková Urszula Anna, Bc. kluby seniorů 596 803 162
Lepíková Miroslava kluby seniorů 596 803 162
Mamulová Šárka, Bc., DiS. sociální pracovnice 596 803 143
Masopustová Hana, Ing. sociální pracovnice 596 803 142
Maršálková Andrea, Bc. manažer sociálních služeb 596 803 183
Mžiková Jana ekonom, příspěvkové organizace 596 803 147
Svobodníková Taťána, Bc. sociální pracovnice 596 803 171
Szostoková Olga veřejný opatrovník osob omezených ve svéprávnosti 596 803 155
Šrůtková Jana veřejný opatrovník osob omezených ve svéprávnosti 596 803 155
Valicová Kamila, Bc. sociální pracovnice 596 803 145