Volby 2018

Informace k volbám do zastupitelstev obcí a Senátu parlamentu České republiky konajícím se ve dnech 5. a 6. října 2018.

Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se koná ve dnech 12. a 13. října 2018.

Podrobnější informace k volbám do zastupitelstev obcí na webových stránkách MV ČR naleznete zde.

Podrobnější informace k volbám do Senátu parlamentu České republiky na webových stránkách MV ČR naleznete zde.

Informace k volbám zveřejněné na úřední desce zde.

Oznámení
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Havířova a Senátu Parlamentu Čeksé republiky

Žádost o vydání voličského průkazu - Senát Parlamentu ČR

Možnost hlasovat ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky na voličský průkaz

Výsledky losování pořadí volebních stran
Výsledky losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do jednotlivých zastupitelstev obcí ze dne 22. 8. 2018.

Kam mám jít volit?
Aplikace Vám po zadání adresy (ulice + číslo popisné) ukáže volební místnost, které přísluší zadaná adresa.

Odměny členům okrskových volebních komisí
Opožděné odměny si členové okrskových volebních komisí, kteří nezažádali o výplatu odměn na bankovní účet, mohou vyzvednout od čtvrtku 8.11. na pokladně Magistrátu města Havířova.Výplatu odměn pozdržela stížnost na neplatnost voleb a hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu ČR, kterou podala fyzická osoba ve volebním obvodu č. 74. K dnešnímu dni (7.11.) vydal Nejvyšší správní soud rozhodnutí, že stížnost byla neopodstatněná.

Odměny budou k dispozici na pokladně magistrátu od čtvrtku 8.11. do pátku 16.11. v následujících časech:

pondělí a středa od 8.00 do 16.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 12.00 hod.