Komise pro plánování sociálních služeb

předseda:              
Bc. Alena Zedníková (ČSSD)

členové:                      
Ing. Bernarda Urbancová

Mgr. Renáta Ondříšková

MUDr. Milan Dlábek (ČSSD)

Mgr. Hana Čadová

Mgr. Ladislava Skýbová

Petr Valášek

Mgr. Renáta Tydlačková

Mgr. Stanislava Gorecká (ANO)

Bc. Monika Havlíčková (KSČM)

Ing. Milan Černý (ČSSD)

Mgr. Tomáš Kolondra

tajemník:
Bc. Urszula Anna Kubíčková

Termíny jednání komise:

v I. pololetí roku 2018: 10. ledna, 7. března, 24. dubna a 27. června