Poslední výdej kompostérů v letošním roce

Občané, kteří si z různých důvodů do konce října 2018 nevyzvedli kompostér na výdejních místech v Technických službách Havířov a společnosti Zámecký dvůr, mají v letošním roce ještě poslední možnost si pro kompostér přijet. Kompostéry bude město vydávat ve středu 28. listopadu 2018 v době od 14.00 do 16.00 hodin před budovou Magistrátu města Havířova.

Kompostér si mohou odebrat pouze ti občané, kteří si na odboru komunálních služeb uzavřeli smlouvu o výpůjčce a následném darování kompostéru.  

K 31. 10. 2018 bylo z celkového počtu 1400 možných uzavřeno 1030 smluv. Proto ještě dalších 370 občanů, kteří vlastní zahradu na území Havířova nebo bydlí v rodinné zástavbě, může od města kompostér bezplatně získat. Smlouvy lze uzavřít každé pondělí, středu nebo čtvrtek v kanceláři A 410 nebo B 402 na odboru komunálních služeb ve 4. patře Magistrátu města Havířova. Kompostéry se budou po středě 28. 11. 2018 znovu vydávat až na jaře příštího roku. 

Domácím kompostováním může být výrazně sníženo množství vyhazovaného bio odpadu, který může být jednoduše svépomocí zpracován a využit na výrobu kvalitního kompostu.